39: Komt het nieuwe Reizenrijk er zo uit te zien...?

In onze nieuwsaflevering van afgelopen maandag stonden we al even stil bij de start van de werkzaamheden aan de snelfietsroute F261, langs de Efteling. Een oplettende luisteraar wees ons op de aanbestedingsstukken van dit project op TenderNed. We doken in deze (openbare) stukken en kwamen interessante zaken te weten die gevolgen lijken te hebben voor de oostelijke uitbreiding van de Efteling (het "Strookrijk") en vooral de planning daarvan. Maar toen we ook nog door wat vervallen tekeningen bladerden stuitten we tot onze verbazing op een rioleringstekening waarop een mogelijke indeling van het nieuwe Reizenrijk ingetekend staat. Zou dit het echt worden...? In deze extra ingelaste nieuwsaflevering speculeren en fantaseren we er lustig op los! Tot slot staan we ook nog even stil bij geruchten over een nieuwe uitbreiding van Bosrijk.

Show Notes

Onze matige interpretatie van de situatietekening